SCÉNICKÁ ŽATVA 95. ročník súťaží slovenských divadelných súborov a prehliadka s medzinárodnou účasťou, Martin, 25. – 29. august 2017 zdroj: www.nocka.sk