Propozície – Divadelné dni pod Slovenskou bránou 2024

XXX. ročník Divadelné dni pod Slovenskou bránoumemoriál bratov Držíkovcov Vyhlasovateľ: Mestské kultúrne stredisko TlmačeOrganizátor: Mestské kultúrne stredisko TlmačeMiesto konania: MsKS Tlmače – Spoločenský dom Tlmače – LipníkTermín: 13. – 15. 9. 2024 prehliadkaTermín uzávierky prihlášok: 19. júla 2024 Stiahnuť Propozície a prihlášku 2024 Základná charakteristika: Divadelné  dni  pod  Slovenskou  bránou sú  koncipované ako   prehliadka ochotníckeho divadla dospelých a divadla mladých.

Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ…

Toľkokrát opakovaná fráza. A predsa snáď neexistuje výstižnejšie parafrázovanie niečoho, čo končí a zároveň sa rodí znova. S týmto pocitom sme spoločne uzatvárali tohtoročný 28. ročník Divadelných dní pod Slovenskou bránou – memoriál bratov Držíkovcov, prehliadku neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých. Zostali už len srdečné objatia, podania rúk a viera, že...

Propozície divadelnej dielne počas DD 2022

Aktualizácia 7.9.2022: Dielňa je k dnešnému dňu plne obsadená. P r o p o z í c i e XXVIII. ročník Divadelné dni pod Slovenskou bránou – – memoriál bratov Držíkovcov T l m a č e Divadelná dielňa Vyhlasovateľ:                                   Mestské kultúrne stredisko Tlmače Organizátor:                                    Mestské kultúrne stredisko Tlmače Miesto konania:                               MsKS Tlmače – Spoločenský dom