Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ…

Toľkokrát opakovaná fráza. A predsa snáď neexistuje výstižnejšie parafrázovanie niečoho, čo končí a zároveň sa rodí znova. S týmto pocitom sme spoločne uzatvárali tohtoročný 28. ročník Divadelných dní pod Slovenskou bránou – memoriál bratov Držíkovcov, prehliadku neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých. Zostali už len srdečné objatia, podania rúk a viera, že sa o rok opäť stretneme.

To, že to nemusí byť samozrejmosť nám potvrdili posledné dva roky. Kvôli pandemickým opatreniam sme organizovali prehliadku po dvojročnej prestávke.

28. ročník už nestihol dlhoročný návštevník nášho festivalu, herec a režisér Vladko Sadílek, na ktorého sme si s úctou, smútkom a čiernym čajom zaspomínali v divadelnom klube, rovnako ako náš kamarát a rodák Jožko Kocúr.

Divadlo Paradox Nové Zámky

Návrat nebol jednoduchý…

Keď polícia hľadá nezvestného, platí pravidlo, že s pribúdajúcim časom stopa „vychladne“. Náš festival po dvoch rokoch takmer zamrzol a organizačnému tímu dalo poriadne zabrať oživiť ho nanovo. V každom prípade môžem skonštatovať, že sa to podarilo so cťou a farby nášho mesta sme obhájili čestne o čom svedčia ohlasy účinkujúcich a samozrejme divákov.

Na 28. ročníku sme mohli vidieť 7 predstavení pre dospelých a jedno detské predstavenie z rôznych kútov Slovenska: Divadelný súbor MÚZa z Novej Bane, Celkom malé divadlo zo Starého Tekova, Divadelný súbor NA SKOK z Raslavíc, Divadlo Ľahostajňa z Bratislavy, Divadlo Paradox z Nových Zámkov, APOSTROP pri ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši a Štúdio SKDK Topoľčany.

Večerný Off-program v divadelnom klube.

Nezabudli sme ani na najmenších, a tak ako po iné roky sprievodným programom bol festival DEŤOFESŤO. V ňom sa rozžiarila ulica úsmevmi najmenších a program bol naozaj pestrý. Kúzlenie s Kúzelníkom Tristanom, Šašo Gumo a jeho artistická šou a Šašo Lupi s Imonkou rozbláznili, rozveselili, rozsúťažili deti, ale máme podozrenie, že aj rodičov a starých rodičov. V nedeľu ich vítala hudobná rozprávka Tri prasiatka v podaní Štúdia SKDK Topoľčany.

Divadlo je kráľom všetkých umení, nakoľko v ňom panuje syntéza všetkých umeleckých žánrov. Slova, pohybu, výtvarna aj hudby. Práve preto rozhodnúť o tom, ktoré predstavenie je to naj, býva komplikované. Aby sme sa vyhli sporom, zvolili sme absolútne demokratický spôsob hodnotenia. Súbory sami spomedzi seba vyberajú hlasovaním. Odborným garantom a zároveň poverená vedením rozborových seminárov je už niekoľko rokov divadelná kritička, metodička, pedagogička doc. PhDr. Elena Knopová, PhD. riaditeľka org. zložky UDFV, samostatná vedecká pracovníčka.

Tradične sme zaradili ocenenie Divácke oko. Túto cenu udeľujú diváci svojimi hlasmi bezprostredne po predstavení. A v tomto roku sa diváci i účinkujúci vzácne zhodli a obe ceny si odniesli divadelníci z Celkom malého divadla zo Starého Tekova s inscenáciou Ako uvariť žabu.

Na fotke zľava: Lucia Kúdelová, riaditeľka MsKS Tlmače pri odovzdávaní hlavnej ceny festivalu členke Celkom malého divadla Rii Meszárošovej.

Celý priebeh nám dokonca odobril prezident… nie nemali sme na návšteve hlavu žiadneho štátu. Mali sme tu pre divadelníkov vzácnejšiu návštevu. Celé tri dni sme mali tú česť sprevádzať našim festivalom prezidenta Slovenského strediska medzinárodnej asociácie amatérskeho divadla AITA/IATA Mgr. Jozefa Krasulu ArtD. Prišiel ku nám na podnet faktu, že sa nám podarilo vojsť do partnerstva so Súkromným konzervatóriom Dezidera Kardoša Topoľčany, čo predznamenáva celkový progres, zvlášť v oblasti ľudských zdrojov.

Novinkou tento rok bola dielňa zameraná na masmédiá a sociálne siete. Pod vedením Miroslava Bakuru, DiS.art. vytvorili súbeh reportáží uverejnených na sociálnych sieťach. Festivalom nás sprevádzal aj festivalový denník ŠTRONZO, ktorý neúnavne pracoval na horúcich informáciách z diania.

Príjemnou skutočnosťou pre naše mesto je informácia, že festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nitriansky samosprávny kraj.

Finančná podpora podujatia: Nitriansky samosprávny kraj a Fond na podporu umenia.

A to je naozaj všetko…

Verím, že sa vám predstavenia páčili a stretneme sa na 29. ročníku, už teraz sa teším.

(make art, not war)

Lucia Kúdelová
riaditeľka MsKS Tlmače