Propozície a prihláška do divadelnej dielne – Divadelné dni pod Slovenskou bránou 2017

PROPOZÍCIE – DIVADELNÁ DIELŇA 2017

XXV. ročník Divadelné dni pod Slovenskou bránou –
– memoriál bratov Držíkovcov
Prehliadka neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých

Vyhlasovateľ: Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Miesto konania: MsKS Tlmače – Spoločenský dom Tlmače – Lipník
Termín: 11. – 15. 9. 2017– tvorivá dielňa
Termín uzávierky prihlášok: 11. augusta 2017

Lektor divadelnej dielne:

Bc. Renata Jurčová diS. art – režisérka, herečka Teáter Komika a pedagogička Literárno-dramatického odboru na Základnej umeleckej škole v Leviciach.
Pravidelne tvorí predstavenia, v ktorých pohyb je neodmysliteľnou súčasťou. Medzi úspechy patrí aj fakt, že jej inscenácie tvorili súčasť prehliadky Scénická žatva v Martine, napríklad predstavenia: Krasko/Haugová – Srdce-rozum, Janko Kráľ – Kríž a čiapka, J. Beňová – Kam v Bratislave, H. Ch. Andersen – Škaredé káčatko, (spolu s Romanom Poliakom) Domov.

Základná charakteristika:

Poézia pohybu

Cieľom dielne je objavenie a uvedomenie si možností tela, priestoru a tvorivo s týmito možnosťami narábať. Účastníci budú pracovať so sólovou i skupinovou tvorbou. Zapájanie fyzikality do poetického textu / poetického textu do fyzikality a vedomá práca s pohybom.
Do skupiny, s ktorou budem pracovať sa môžu prihlásiť ľudia s pohybovými skúsenosťami i bez nich, s chuťou tvoriť a byť súčasťou konečného výsledného tvaru na otvorení festivalu.
Frekventanti budú mať zároveň možnosť zúčastniť sa na prípravách divadelnej prehliadky.
Účasť je podmienená zaslaním prihlášky do 11. 8. 2017 na MsKS Tlmače a uhradením účastníckeho poplatku 50,-€ na účet MsKS Tlmače: IBAN: SK56 5600 0000 0071 6071 3001.
Dielňa je určená všetkým záujemcom o divadlo, ktorí dosiahli vek 16 rokov.

!!! Dielňa bude otvorená, ak sa do nej prihlási MINIMÁLNE 10 účastníkov !!!

Organizátor účastníkom dielne garantuje:

– technické zabezpečenie (zvuková a osvetľovacia technika s odborným personálnym zabezpečením)
– hracie priestory: javisko (11 x 8 m), možnosť úpravy javiskového priestoru na priestor arénového typu, pre špecifické produkcie možnosť vystúpiť v exteriéroch MsKS, prípadne v iných, vopred dohodnutých priestoroch (divadelný klub, terasa, vestibul…), kapacita divákov 250 miest
– priestor pre diskusie
– široké personálne zabezpečenie v každej oblasti pre kvalitný priebeh podujatia
– ubytovanie v ubytovacom zariadení v budove Spoločenského domu počas trvania dielní (11. – 15. 9. 2017)
– zabezpečenie odborného lektora pre tvorivú dielňu
– stravovanie dvakrát denne – raňajky, obed – v reštaurácii v budove Spoločenského domu
– voľnočasové aktivity

Ak tu zostaneš aj na festivale:

– možnosť ubytovania účastníkov v priestoroch MsKS – bezplatne (tanečná miestnosť – vo vlastných spacích vakoch a karimatkách), zabezpečené je sociálne zariadenie a sprchy počas prehliadky (15. – 17. 9. 2017)
– v prípade záujmu zabezpečenie ubytovania účastníkov na vlastné náklady (cca 7,-€/moc) v budove Spoločenského domu počas prehliadky
– možnosť stravovania (na vlastné náklady) v reštaurácii v budove Spoločenského domu (reštaurácia je počas konania podujatia pre verejnosť zatvorená), prípadne formou stánkového predaja rýchleho občerstvenia počas prehliadky
– voľný vstup na všetky programy prehliadky

V prípade, že do termínu podania prihlášok ste nedosiahli plnoletosť, je potrebný súhlas Vášho zákonného zástupcu.

Prihláška:

[wpdm_package id=’102′]

 

Prihlášku zašlite najneskôr do 11. 8. 2017 na adresu:

Mestské kultúrne stredisko, Nám. Odborárov 5, 935 21 Tlmače
e-mail: lucia.kudelova@mestotlmace.sk
tel: 036/634 2054, 0918 499188, 0903 419684

V Tlmačoch, 15. mája 2017
Lucia Kúdelová, v.r., riaditeľka MsKS Tlmače