Kategória: Divadelné dni pod Slovenskou bránou

Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ…

Toľkokrát opakovaná fráza. A predsa snáď neexistuje výstižnejšie parafrázovanie niečoho, čo končí a zároveň sa rodí znova. S týmto pocitom sme spoločne uzatvárali tohtoročný 28. ročník Divadelných dní pod Slovenskou bránou – memoriál bratov Držíkovcov, prehliadku neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých. Zostali už len srdečné objatia, podania rúk a viera, že...

Propozície divadelnej dielne počas DD 2022

Aktualizácia 7.9.2022: Dielňa je k dnešnému dňu plne obsadená. P r o p o z í c i e XXVIII. ročník Divadelné dni pod Slovenskou bránou – – memoriál bratov Držíkovcov T l m a č e Divadelná dielňa Vyhlasovateľ:                                   Mestské kultúrne stredisko Tlmače Organizátor:                                    Mestské kultúrne stredisko Tlmače Miesto konania:                               MsKS Tlmače – Spoločenský dom