Propozície divadelnej dielne počas DD 2022

Aktualizácia 7.9.2022: Dielňa je k dnešnému dňu plne obsadená.

P r o p o z í c i e

XXVIII. ročník Divadelné dni pod Slovenskou bránou –

– memoriál bratov Držíkovcov

T l m a č e

Divadelná dielňa

Vyhlasovateľ:                                   Mestské kultúrne stredisko Tlmače

Organizátor:                                    Mestské kultúrne stredisko Tlmače

Miesto konania:                               MsKS Tlmače – Spoločenský dom Tlmače – Lipník

Termín:                                             16. – 18. 09. 2022

Termín uzávierky prihlášok:          31. 08. 2022

Lektor:                                              Miroslav Bakura, DiS.art.

Základná charakteristika:              Počas troch dní budú tvoriť videoreportážne video pre každý deň osobitne. Toto video bude večer (po skončení oficiálneho programu) publikované na sociálnych sietiach. Ďalej budú tvoriť blog „Minúta po minúte“. Na sociálnych sietiach budú v častých intervaloch publikovať informácie o priebehu festivalu, podcasty, novinky, zákulisné informácie a „pikošky“.

V priestoroch budovy KD budú zverejnené QR kódy, po naskenovaní ktorých sa v mobile otvorí blog s najaktuálnejšími informáciami. Tento redakčný tím bude spolupracovať s fotografom. Blog bude dopĺňaný čiastkovými videami a fotkami z prehliadky a jej zákulisia.

Účastníci si so sebou prinesú:

píšuce perá, poznámkové bloky, kto môže notebook (nie je nevyhnutný), výdrž, dobrú náladu a predovšetkým záujem o divadlo.
Frekventanti budú mať zároveň možnosť zúčastniť sa na prípravách divadelnej prehliadky.
Účasť je podmienená zaslaním prihlášky  do 10. 09. 2022 na MsKS Tlmače a uhradením účastníckeho poplatku 50,-€   na účet MsKS Tlmače: IBAN: SK56 5600 0000 0071 6071 3001.

Dielňa je určená všetkým záujemcom o divadlo od 16 rokov.

MAXIMÁLNY počet prihlásených 10 účastníkov

Organizátor účastníkom dielne garantuje
:

– technické zabezpečenie
– priestor pre diskusie
– široké personálne zabezpečenie v každej oblasti pre kvalitný priebeh podujatia
– ubytovanie v ubytovacom zariadení v Internáte SOŠ technickej –  počas trvania dielní
– zabezpečenie odborného lektora pre tvorivú dielňu
– stravovanie dvakrát denne – raňajky, obed – v reštaurácii v budove Spoločenského domu
– voľnočasové aktivity – voľný vstup na všetky programy prehliadky a do divadelného klubu