IV. ročník (5. – 7. máj 1995)

Odborná porota

Doc.Dr. Marián Mikola
Beňo Michalský
Mgr. Michal Babjak
Karol Horváth
František Držík st.
Jana Keprtová

Účastníci festivalu

DOS J. G. Tajovského Bánov
DOS pri MO MS Starý Tekov
DS Šok Šaľa
DS K.M.U Dunajská Streda
DS Mladých Nové Zámky
DS Javorinka Nové Mesto nad Váhom
DS Inovec Čierne Kľačany.
Hosť festivalu
Slovenské pohronské javisko Levice

Hodnotenia odbornej poroty a postrehy divákov

DOS J. G. Tajovského pri ZO ZDOS a MHS Bánov
Rudi Strahl: Ako praľudia

Slovo poroty – Marián Mikola
Sympatický zámer súboru z Bánov osloviť diváka v hľadisku veselohrou R. Strahla “ Ako Praľudia „, inscenátorom celkom nevyšiel. Prostredníctvom tohoto, predsa len staršieho textu, chceli upozorniť na problémy bezdomovcov a ľudí z najslabších sociálnych vrstiev. Zámer je to určite pozoruhodný, ale žiaľ nepodarilo sa ho aj umelecky naplniť. Nepodarilo sa inscenátorom vytvoriť dominantu inscenácie, ku ktorej by bolo smerovalo spomínané myšlienkové posolstvo. Inscenácia postráda prítomnosť jednoznačného žánrového určenia, scénickú štylizáciu či ozvláštnenie, ktoré by bolo pre diváka zrozumiteľné a čitateľné. Súbor J. G. Tajovského disponuje talentovanými hercami, ktorý si nevypomáhajú pri kresbe charakterov. Herci dokážu byť v situáciách prirodzený. A to nie je zanedbateľná vlastnosť ! Želal by som si, aby sa súbor pri ďalších inscenáciách sústredil na podrobnú a presnú analýzu textu, aby si určil jednoznačné myšlienkové východiská v podobe témy inscenácie a umocnil ju prostriedkami divadelného zobrazovania, aby inscenácia diváka dokázala osloviť, a to rovnako v polohe intelektuálnej, ako aj emocionálnej.

Čo na to diváci…
– …nemôžeme byť bez seba, pekné predstavenie / Hanka – Inovec /
– …tvrdé voči mužom… / Janka – Inovec /
– Od slovných hračiek by mali prejsť k situačnej komike. Nepáčila sa mi reprodukovaná hudba, mali by prejsť k živej muzike… / Edo – SPJ /

DOS pri MO MS Starý Tekov
Ferko Urbánek: Pytliakova žena
réžia: Irena Hancková

Slovo poroty – Beňo Michalský
Inscenácia prináša na ochotnícke javisko viacero zaujímavých ochotníckych prvkov, ktoré som v doterajších inscenáciách Urbánka nevidel ani na ochotníckom ani na profesionálnom javisku, či televízii a to som sám inscenoval jeho hru, konkrétne Richtárku. Atmosféru, ktorú (neuvedené prečo?) režisérka vytvorila úvodom retrospektívnou scénou smrti Frola v neobyčajne nápaditej, prostej a invenčnej scéne, kostýmove a svetlách stierala nielen ochotnícke kategórie, ale aj rozdiel medzi ochotníckym a profesionálnym divadlom.
Pravda pri týchto nesporných a vzácnych vkladoch prinieslo predstavenie aj niekoľko problematických, či dokonca sporných momentov. podľa môjho názoru je to herecký prejav Flora a akýsi „neprirodzený lynch“ jeho smrti. Na oba tieto problémy bol však v porote výrazne polemický, teda nejednotný názor.

DS Mladých Nové Zámky
Pierre A. Breal – Husári

Slovo poroty – Karol Horvát
Naozaj vzácne vyrovnané predstavenie, vo všetkých zložkách. Scéna, svietenie ( až na príliš dlhú noc ), herecké výkony ( hlavne oboch “ Husárov “ a Giakoma ), kostýmy a tak ďalej.
Nuž ale … ( to povestné ale ) , ale čakali sme, že mimoriadne precízna základná práca sa stane bázou, na ktorej bude tento veľmi sympatický súbor ( a tie herečky ! ) budovať. Nestalo sa tak a je to škoda. Inscenácia sa zastavila na polceste a my sa môžeme len tešiť na ich ďalšie tvorivé počiny, pretože naznačený smer je veľmi sľubný. Nuž Dovidenia !

DS Šok Šaľa
Skrúcaný – Juráň: Zlý sen
réžia: Roman Budai

Slovo poroty
Divadelný ochotníci zo Šale sa predstavili na tohoročnom festivale s inscenáciou, v ktorej najsilnejšou zložkou bol vysoký, vyrovnaný herecký výkon – celého súboru. V úchvatnom, prudkom tempe neveľký kolektív dokázal nielen udržať napätie u obecenstvo, ale za poldruha hodiny vytváral vynikajúcu náladu zábavy, smiechu a oduševnenej komiky. Súbor takýchto kvalít má iste vynikajúce predispozície aj na náročnejšiu predlohu, čo by mali brať do ohľadu pri nasledujúcich plánoch. Tohtoročná predloha nielen že sa pociťovala ako brzdiaci moment, ktorý svojou vyprchanou a neživou neaktuálnosťou skľučoval výbušnú tvorivosť mladých hercov, ale táto predloha robila isté starosti aj režisérovi predstavenia, keď pre spomínanú otupenosť angažovaného ostria ( a predstavenie tohto typu počíta s istou kabaretnou ostrosťou ) – znakový potenciál sa dostával skôr do banalizovanej než produktívnej sféry.

Záverečné vyhodnotenie a výsledky

Kolektívne ceny
– DS K.M.U Dunajská Streda za úsilie o generačnú výpoveď v inscenácií „Sídlisková blues“
– DS Šok Šaľa za ucelený kolektívny herecký prejav v inscenácií „Zlý sen“
– DS Mladých Nové Zámky za vyrovnanosť všetkých zložiek inscenácie „Ilusáci“
– DS Javorinka Nové Mesto nad Váhom za inšpiratívne úsilie o divadelné stvárnenie netradičnej predlohy
– DS Inovec Čierne Kľačany za znovuobjavenie hry „Krpčeky sv. Floriána“Individuálne ceny
– Irene Hanckovej za réžiu predstavenia „Pytliakova žena“
– Valentínovi Kozaňákovi za herecký výkon v inscenácii „Zlý sen“
– Romanovi Hatalovi za herecký výkon v inscenácii „Zlý sen“
– Štefanovi Kotlárikovi za kontinuitu pedagogickej a režijnej práce pri inscenovaní hry „Ilusáci“
– Hanke Chrenovej za vytvorenie postavy Fleny v inscenácii „Krpčeky sv. Floriána“
– Ing. Jozefovi Šurcovi za vytvorenie postavy advokáta v inscenácii „Krpčeky sv. Floriána“

Cena divadelného festivalu
DS J. G. Tajovského za úsilie a dramaturgickú spoluprácu

Hlavná cena Festivalu
DS v Starý Tekov za inscenáciu „Pytliakova žena“