VII. ročník (1. – 3. máj 1998)

Odborná porota

Drahomír Šišovič – režisér
Eduard Stanovský – režisér, Detva
Ivan Hansman – Jesenský – režisér
Monika Macháčková – metodička NOC Bratislava

Účastníci festivalu
DS Topoľ pri OÚ Topoľčianky
DS pri MO SČK a MKS Veľké Zálužie
DOS pri OÚ Rybník
DOS Hľadanie pri MsKS, ZDOS a MO MS Tlmače
DOS Dosť Tesáre
DS pri ZDOS a OKS Bánov
DOS Mladých pri MsKS, ZDOS a MO MS Nové Zámky
DOS Šok Šaľa

Hodnotenia odbornej poroty a postrehy divákov

DOS Hľadanie pri MsKS , ZDOS a MO MS Tlmače
Vladimír Hurban Vladimírov: Zámka škripí
réžia: Alena Senešiová

Názor odbornej poroty – Ivan Hansman Jesenský
Po textoch VHV ochotnícke súbory siahajú často a ochotne – či na dolnej zemi, medzi vojvodinskými Slovákmi, či na Slovensku. Avšak vo väčšine prípadoch inscenujú známejšie realistické hry tohoto autora. Oveľa zriedkavejšie sa hráva hra, tak necharakteristická pre tvorbu VHV- Zámka škripí. Hra nabitá skrytými význammi a symbolmi. Hra problémová už pri prvom čítaní. Hra, ku ktorej si musíte určiť základný vzťah jednoznačne čiernobiely: páči sa mi alebo sa mi nepáči. Samozrejme je to kategória, o ktorej sa ťažko hovorí a vôbec sa nedá analyzovať. Čiže buď pristanem na príbeh, do ktorého ma vťahuje, alebo ho apriori odmietne. Tlmačský ochotníci sa smelo pustili do boja s touto ťažko vysvetliteľnou predlohou, predlohou bez jasného konfliktu, kde autor poskytuje minimálnu podporu k demaskovaniu postáv, ich biografie, zázemia. Tlmačania sa snažili odomknúť „škripiacu zámku“ vlastným kľúčom. Ich evidentné a chvályhodné úsilie je však nečitateľné pre diváka, ktorý nemá spoločné názorové pochody, ktorými sa režisérka a herci navigovali pri plávaní cez nebezpečné toky tohoto textu. Symbol prania špinavého prádla je zreteľný a jasný, avšak nedostatočne využitý a nepovýšený na princíp, ktorý by nám pomohol čítať dej spolu s autormi. Tiež nezadefinovanosť postáv charakterove, či v priestore a čase, nepomáha nádejným a pracovitým, ale ešte neskúseným hercom popasovať sa s ta náročnými úlohami. Náznak skvelej práce so svetlom hovorí, že sa určite máme na čo tešiť do budúcna, keď si režisérka nebude klásť hranice a nechá sa unášať fantáziou. Hra tohoto typu totiž znesie výrazné hranice so všetkými divadelnými prvkami (svetlo, zvuk, voda, prípadne oheň). V hereckom prejave, hlavne keď sú v súbore mladý fyzicky zdatný ľudia, treba rozmýšľať o pohybe, prípadne choreografických a predsa činoherných prvkoch, ktoré by inscenácii tohoto typu určite boli plusom. Čiže konkretizovanie nekonkrétneho, materializovanie psychického a jasné definovanie cesty na vnímanie predstavenia sú základné barličky, ktorými by autori mali pomôcť divákovi. V predstavení, ktoré sa zaoberá temnými stránkami ľudského podvedomia absentovali svetlé momenty, ktoré by vniesli trocha slnečna do tmy. Najsilnejší moment je však jeden vzrastajúci, silnejúci divadelný súbor, ktorý rozmýšľa o svojom dramaturgickom zameraní, analyzuje život a svet okolo seba a snaží sa tomuto svetu svoj odkaz odovzdať.

Názor laickej poroty
– odvaha popasovať sa s filozofickým textom
– sympatické hľadanie druhého plánu (symbolika)
– zaujímavé svietenie
– treba ujasniť fiktívnu postavu, najať viac rovín symbolov

DS pri ZDOS a OKS Bánov
Eduart Radzinskij: Zámka škripí
réžia: Ľuboš Moravčík

Názor odbornej poroty – Ivan Hansman Jesenský
Jedným s najväčších problémov je výber textu. Vždy treba prispôsobiť predlohu počtu, veku hercov, samozrejme ich záujmom, názorom, musíme myslieť na diváka… Vo väčšine ochotníckych súborov sa pripravuje iba jedno ochotnícke predstavenie v sezóne a vtedy je ťažko zosúladiť vkus všetkých zúčastnených. V Bánove pri existujúcom súbore A kategórie, sa práve z týchto dôvodov skupina mladých ľudí rozhodla urobiť niečo na vlastnú päsť. Snaha smelá, chvályhodná, rebelantská a sympatická. Avšak stalo sa presne to, čom sa pri podobných pokusoch obyčajne neskúseným začiatočníkom stáva – snažiac sa o niečo nové a iné, vybrali si chybnú predlohu. Súbor do vybraného textu vložil nádeje,, ktoré v ňom jednoducho nemohli byť splnené. Keď len základný predpoklad nebol splnený (dramatický a repertoárny), ťažko posudzovať ostatné zložky predstavenia, ktoré slabá predloha ovplyvniť len negatívne. Treba dúfať, že mladý Bánovčania budú väčšmi dbať pri výbere ďalších inscenácií s jasným konfliktom, charakterom postáv, texty vyskúšané a overené, ktoré podporia ich divadelné snaženie.

Názor laickej poroty
– kontroverzné predstavenie
– aktuálna výpoveď mladej generácie, v ktorej sa herci našli
– odporúčame pritlačiť pero pri práci s textom

Pošušky po predstaveniach
– páčila sa mi iba hra na flaute a nič viac
– ako diskotéka
– nepáčilo sa mi

DOS Mladých pri MsKS, ZDOS a MO MS Nové Zámky
´Pavel Dostál – Štefan Kollárik: Gaudeamus igitur
réžia: Štefan Kollárik

Slovo odbornej poroty – Drahomír Šišovič
Radujme sa veseľme sa.

Dôvody nestrácať dobrú náladu a optimizmus máme z viacerých príčin. Na tejto krajskej prehliadke sa totiž objavilo dostatok mladých a perspektívnych súborov s evidenčnou chuťou zahrať si divadlo a nedať sa odradiť ani problémami, akých je pri tejto činnosti vždy dostatok. Mladý s Nových Zámkov s titulom „Gaudeamus igitur“ sa svojim vrstovníkom prihovorili s entuziazmom, ktorý boj zjavný v ich prejave počas interpretácie hry čo oslovila nielen vrstovníkov, ale všetkých ľudí v hľadisku. Schopnosťou vytvárať postavy, charakterizovať ich na malej ploche a zachovať ich aj v kontakte s ostatnými v priebehu celého vystúpenia naznačila, že skúsenejší, no i začiatočníci v súboru sú schopní vytvoriť kompaktný tvar, kde nie je možné odhaliť, kto z nich sa ako dlho tejto činnosti venuje. Vo svojich vedúcich našli oporu skúsenejších divadelníkov, ktorý dokázali svoje schopnosti naplno uplatniť v tejto produkcii. Nepochybujeme, že inscenáciou získavajú priazeň divákov všade tam, kde vystupujú. Vzhľadom na zvolený spôsob vyjadrovania sa však posolstvá, ktoré sa rozhodli prostredníctvom predstavenia tlmočiť, ale stávajú transparentným plagátovými tézami, čím, ako sa domnievame svoju komunikáciu s divákom oslabujú. Hudobná interpretácia a spev zo záznamu, čo znie na javisku, je formálne možno dokonalejšia, ako keby vznikla počas hry naživo, tiež však nepodporuje, ale skôr oslabuje atmosféru, čo sa im darí počas inscenácie spontánnym a úprimným výkonom vytvárať. Vnímali sme ju ako umelú bariéru, aká ich divadelnému prejavu nepristane. Napriek tomu sme presvedčený, že výberom tém a osobným nasadením, ktoré je v ich hraní neprehliadnuteľné dokážu vždy upútať i zaujať publikum.

Názor laickej poroty

– závidíme tak mnohočlenný kolektív
– u hercov je cítiť radosť z hry, radosť z pohybu
– nešťastné riešenie piesní z playbacku
– cítiť spätosť s iným režisérom

Pošušky po predstavení
– veľmi preplnené – ľuďmi aj rekvizitami
– páčili sa mi pesničky
– je to ako spartakiáda

DOS Šok Šaľa
Pavel Dostál – Vratislav Spilka: Neumierajte, prosím, ste v poradí
réžia: Roman Budai

Slovo odbornej poroty – Eduard Stanovský
DOS Šok Šaľa, verný svojím tradíciám a názvu šokoval, tentoraz však v druhom slova zmysle. Priniesol na prehliadku hru, ktorá svojím myšlienkovým posolstvom musela mysliaceho diváka nielen zaujať, ale iste donútila zamýšľať sa nad ľudskou bytosťou ako takou. V plnej nahote odhalila, kam až môže viesť ľudská bezohľadnosť pri dosiahnutí nedosiahnuteľného ideálu – nesmrteľnosti. Autorovi hry a jednému z režisérov Romanovi Budaiovi poslúžila na odhalenie človeka beštie – hra Konráda Krapivu. Na jej tému vytvoril satirickú fantazmagóriu s náznakom politickej satiry, ktorá ale podľa mienky odbornej poroty zoslabila pôvodný silný motív hry. Hru režisér, na vhodne vytvorenej scéne realizoval v prevažne štylizovanej forme, v ktorej viedol aj výkony hercov. Z hereckých výkonov najviac zaujali „jediná ľudská postava“ laborantka Zdena v podaní Renáty Jatyovej a Vojtech Dúc, ktorý stvárnil postavu herca. Predstavenie “ Neumierajte, prosím, ste v poradí“ sa zaraďuje k tým, ktoré len tak nepreletia popred oči, ale na dlhší čas sa usadia v mojom mozgu.

Slovo laickej poroty
– snaha načrieť do viacerých problémov spoločnosti, nie vždy úspešne dosiahnutá (kvalita na úkor kvantity)
– skúsené herecké výkony
– skĺznutie k lacnému humoru – podkladanie sa divákovi, oveľa dôležitejšia téma „ľudia-potkany“ zaniká

Záverečné vyhodnotenie a výsledky

Odborná porota, ktorá posudzovala súťažné inscenácie kategórie „C“ na VII. ročníku divadelnej prehliadky ochotníckeho divadla Nitrianskeho kraja rozhodla:

1.miesto a postup na celoslovenskú prehliadku „C“ kategórie „Divadelné Šurany“

DOS Hľadanie pri MsKS, MO MS a ZDOS Tlmače – Vladimír Hurban Vladimírov „Zámka škripí“
Réžia: Alena Senešiová

2.miesto

DOS Dosť Tesáte – Jaroslav Hašek „Svadba musí byť“
Réžia: Ľudovít Chrkavý, ml.

3.miesto

DOS mladých pri MO MS a ZDOS Nové Zámky – Pavel Dostál – Štefan Kollárik „Gaudeamus igitur“
Réžia: Štefan Kollárik

3.miesto

DOS Šok Šaľa, Pavel Dostál – Vratislav Spilka „Neumierajte, prosím, ste v poradí“

réžia: Roman Budai

Individuálne ceny

– Irena Hancková za stvárnenie postavy „Svedomie“ v hre VHV „Zámka škripí“
– .?.?.?.?.?.?.?.?. za stvárnenie postavy „Zuzy“ a hre J.G. Tajovského „Ženský zákon“
– Janka Pavelová za stvárnenie postavy „Trasorítky“ v hre J. Chalupku „Starý zaľúbenec“
– Renáta Játyová za stvárnenie postavy „Zdeny“ v hre Pavla Dostála a Vratislava Spilku „Neumierajte, prosí, ste v poradí“
– Štefan Červený za stvárnenie postavy „profesora Precíza“ V hre Pavla Dostála a Štefana Kolárika „Gaudeamus igitur“
– Ľudovít Chrkavý ml. za stvárnenie postavy „špeditéra“ v hre Jaroslava Hašku „Svadba musí byť“
– Marek Bédi za stvárnenie postavy „Pomazala“
– Vojtech Dúc za stvárnenie postavy „herca“ v hre P. Dosála V Spilku „Neumierajte, prosím, ste v poradí“
– Štefan Kollárik za dramatizáciu a texty piesní v muzikály „Gaudeamus igitur“
– Jozef Palacka za dramaturgiu a úpravu muzikálu „Gaudeamus igitur“
– Ľubica Adamová za systematickú prácu v divadelnom prostredí
– Mirko Seneši za detskú rolu v hre VHV „Zámka škripí“

Kolektívne ceny

– za hudobný výkon interpretom v dráme E. Radzinského „Bez lásky a smrti“
– za spontánnu generačnú výpoveď DS Mladých z Nových Zámkov
– za scénografiu Romanovi Budaiovi a kolektívu zo Šale