Propozície – Divadelné dni pod Slovenskou bránou 2022

XXVIII. ročník Divadelné dni pod Slovenskou bránou –
– memoriál bratov Držíkovcov
T l m a č e

Vyhlasovateľ:                                   Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Organizátor:                                    Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Miesto konania:                               MsKS Tlmače – Spoločenský dom Tlmače – Lipník
Termín:                                             16. – 18. 9. 2022 prehliadka
Termín uzávierky prihlášok:          22. júla 2022

Základná charakteristika:
Divadelné  dni  pod  Slovenskou  bránou sú  koncipované ako   prehliadka ochotníckeho divadla dospelých a divadla mladých.

Na stiahnutie: [Sťahovanie sa nenašlo]

Poslanie prehliadky:
Divadelné  dni  pod  Slovenskou  bránou sú koncipované ako  prehliadka ochotníckych divadelných súborov, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé a detské publikum.

Prehliadka vytvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu ochotníckych divadelných súborov mladých a ochotníckych divadelných súborov dospelých. Organizátor predpokladá uvedenie min. piatich divadelných predstavení v termíne od 16. – 18. 9. 2022.

Súboru zaradenému do programu ponúkame:

 • cenu Divácke oko – na základe diváckeho hlasovania
 • rozborové semináre k predstaveniam
 • off program – divadelný kvíz, karaoke/disco, koncert/kabaret, divadelný denník, príjemná atmosféra
 • stravu: jednu stravu denne (16. – 18. 9. 2022) pre účinkujúce súbory
 • technické zabezpečenie (zvuková a osvetľovacia technika s odborným personálnym zabezpečením)
 • hracie priestory: javisko (11 x 8 m), možnosť úpravy javiskového priestoru na priestor arénového typu, pre špecifické produkcie možnosť vystúpiť v exteriéroch MsKS, prípadne v iných, vopred dohodnutých priestoroch (divadelný klub, terasa, vestibul…), kapacita divákov 250 miest
 • priestor pre diskusie k predstaveniam
 • široké personálne zabezpečenie v každej oblasti pre kvalitný priebeh podujatia
 • možnosť ubytovania účastníkov v priestoroch MsKS (tanečná miestnosť – vo vlastných spacích vakoch a karimatkách), zabezpečené je sociálne zariadenie a sprchy
 • v prípade záujmu zabezpečenie ubytovania účastníkov na vlastné náklady v budove Spoločenského domu – II. poschodie a internáte Strednej odbornej školy strojárskej ( vzdialenosť cca 800 m od Spoločenského domu po hlavnej ceste)
 • možnosť stravovania na vlastné náklady (mimo stravy poskytovanej organizátorom) v reštaurácii v budove Spoločenského domu (reštaurácia je počas konania podujatia pre verejnosť zatvorená), prípadne formou stánkového predaja rýchleho občerstvenia
 • voľný vstup na všetky programy prehliadky
 • tím usmiatych organizátorov.

Podmienky účasti:

Prehliadky sa môžu zúčastniť  súbory,  ktoré:

 • sa v rámci korektnosti a utužovania vzájomných vzťahov zúčastnia celého festivalu
 • uplatňujú princípy hereckého interpretačného divadla a ich inscenácie vychádzajú z textov dramatických autorov, alebo vychádzajú z najrôznejších zdrojov tzv. otvorenej dramaturgie (dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo atď.)
 • využívajú rôzne princípy hereckého divadla, t.j. herec je v samom centre divadelnej udalosti, či už hrá rolu alebo stelesňuje postavu
 • využívajú rôzne princípy hereckého divadla, ktoré môžu byť obohatené výrazovými prostriedkami divadla pohybového, hudobného, multimediálneho atď.
 • zašlú vyplnenú prihlášku organizátorovi do 22. 07. 2022.

V prípade väčšieho počtu prihlásených kolektívov si programová rada DD vyhradzuje právo výberu súťažiacich súborov na základe zaslaných prihlášok a doplňujúcich materiálov (DVD, popis, bulletin, referencie, propagačné materiály, text…).

Účastníci festivalu musia dodržiavať platné hygienické opatrenia RÚVZ.

V Tlmačoch, 07. marca 2022

Lucia Kúdelová
riaditeľka MsKS Tlmače