Protokol o udelení cien na XIX. ročníku Divadelných dní pod Slovenskou bránou (2010)

Účastníci festivalu:
DIVADELNÁ SKUPINA GAV Levice, DIVADLO DRUHÁČKY PRI SÚKROMNOM KONZERVATÓRIU Topoľčany, DIVADLO KREMEŇ NA CESTE PRI ZUŠ Levice, DIVADLO HĽADANIE Tlmače , CELKOM MALÉ DIVADLO, O.Z. Žemberovce, DIVADLO ASI Šaľa, , MODRÉ DIVADLO Vráble, DIVADLO MLADÝCH NAPOČKANIE Tlmače, DIVADLO U ZUZY MÚZY Nitra, DIVADLO DOMINUS Močenok, DIVADELNÝ SÚBOR ZASESMELENDVE Nitra, DIVADLO JEDNOSMERKA Levice, DIVADLO ŠOK Šaľa

Odborná porota :
Predseda odbornej poroty: MgrA. Viktória Janoušková
Členovia odbornej poroty: Mgr. Miroslav Dacho,  Mgr.art. Miriam Kičiňová,  Mgr. Miklós Forgács

Predseda odbornej poroty MgrA. Viktória Janoušková :

Pokúsim sa zachytiť do niekoľkých viet, čo sa mi počas týchto troch dní naháňalo po hlave.

Divadlo je pre mňa spôsobom pozerania na svet, spôsobom rozmýšľania. Pozor, nechcú to byť len bonmotové vyhlásenia a veľké slová, je za tým konkrétna drina, konkrétna povinnosť reflektovať veci okolo seba a hľadať si k nim svoj postoj (ako keď dieťa obracia v rukách svojho macka a hľadá, čo všetko sa dá s nim urobiť a na čo môže poslúžiť…) No, a na javisku musí byť to, že ste rozmýšľali, vidieť. Poctivo rozmýšľali. V tom „poctivo“ sú zahrnuté emócie, znamenajú, že ste nerozmýšľali povrchne.

No platí to aj naopak, keď sa pozrieme na prívaly emócií bez zaznamenaného racionálneho procesu, okamžite vo mne skrsne podozrenie, že si tvorca uľahčil prácu, teda inak povedané, rozmýšľanie a paberkovaním okolo seba si nazhŕňal škrupinky dávnejšie vyliahnutých emócií a toto smetisko škrupín sa mi pokúša odovzdať ako svoj výtvor. Chápete, že sa cítim, ako divák a človek, podceňovaná a urazená?

Rozumiete, čo som sa pokúsila pomenovať? Ak áno, energia, práca a empatia, ktorú som ja, no i moji kolegovia, vložili do týchto troch dní, mala zmysel. Dialóg medzi nami nastal. Dialóg je totiž, ako všetci vieme, divadlu najvlastnejším prostriedkom rozmýšľania J.

A to, koho sa táto úvaha priamo dotýka, koho len ako sebahygienické vrátenie sa k úvahe, prečo robím divadlo, myslím, že si viete vydedukovať z našich vyjadrení na seminároch.

Organizátori prehliadky udelili účastnícke diplomy :

DIVADELNÁ SKUPINA GAV Levice

DIVADLO DRUHÁČKY PRI SÚKROMNOM KONZERVATÓRIU Topoľčany

DIVADLO KREMEŇ NA CESTE PRI ZUŠ Levice

DIVADLO HĽADANIE Tlmače

CELKOM MALÉ DIVADLO, O.Z. Žemberovce

DIVADLO ASI Šaľa

MODRÉ DIVADLO Vráble

DIVADLO MLADÝCH NAPOČKANIE Tlmače

DIVADLO U ZUZY MÚZY Nitra

DIVADLO DOMINUS Močenok

DIVADELNÝ SÚBOR ZASESMELENDVE Nitra

DIVADLO JEDNOSMERKA Levice

DIVADLO ŠOK Šaľa

Na základe návrhu  členov odbornej poroty udelili

Individuálnu cenu kolektívu DIVADLA JEDNOSMERKA Levice s inscenáciouInsomnia za kreatívnu pohybovú zložku

Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a vzhliadnutých inscenácií udeľuj

– 2. miesto DIVADLU HĽADANIE Tlmače s inscenáciou hry Axella Hellsteniusa – Chvála bláznovstva alebo Elling & Kjell Bjarne

– 2. miesto CELKOM MALÉMU DIVADLU Žemberovce s inscenáciou hryAthola Fugarda –  Ahoj a zbohom

spojené s odporúčaním Programovej rade NOC na zaradenie do programu celoštátnej postupovej prehliadky amatérskeho divadla dospelých Tlmačské činohranie v Tlmačoch

Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a vzhliadnutých inscenácií udeľuje

1.miesto DIVADLU U ZUZY MÚZY Nitra s inscenáciou hry kolektívu súboru – Svadba

2. miesto DIVADLU MLADÝCH NAPOČKANIE Tlmače s inscenáciou hry – Európska večera

– 2. miesto DIVADELNÉMU  SÚBORU  ZASESMELENDVE Nitra s inscenáciou hry – Príbeh laponského mlynára

3. miesto DIVADLU KREMEŇ NA CESTE PRI ZUŠ Levice s inscenáciou hryFalošné našepkávanie

spojené s odporúčaním Programovej rade NOC na zaradenie do programu celoštátnej postupovej prehliadky divadla mladých EXIT 2010 v Levoči