Belopotockého Mikuláš 2017 – záverečný protokol, denníky

[wpdm_package id=’325′]

zdroj: FB Belopotockého Mikuláš

Protokol
o udelení cien a výsledkoch celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla dospelých

Názov: BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2017, 43. ročník
Termín: 9. – 11. júna 2017
Miesto konania: Dom kultúry Liptovský Mikuláš
Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum v Bratislave
Organizátor: Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Spoluorganizátori: Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši, mesto Liptovský Mikuláš, Diera do sveta – kultúrne centrum v Liptovskom Mikuláši
Počet súťažiacich kolektívov: 9
Počet hosťujúcich kolektívov: 1
Počet účinkujúcich: 138
Počet divákov: 1300
Počet dobrovoľníkov: 10
Počet organizačných pracovníkov: 8

Odborná porota:

Predseda: MgA. Ján Šimko
Členovia: Mgr. Miroslav Dacho, ArtD., Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský, Mgr. art. Silvia Vollmann, Mgr. Pavla Musilová, ArtD.
Tajomníčka: Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD.

Organizátori BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠA 2017 celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla dospelých na základe návrhu členov odbornej poroty udelili diplomy za účasť:

  • Divadelnému súboru KĽUD, Kladzany
  • Teátru Komika – Mestské divadlo, Levice
  • Bánovskému pokútnemu divadlu BáPoDi, Bánovce nad Bebravou
  • Ružomberskému neprofesionálnemu divadlu RosaThea, Ružomberok
  • Divadelnému súboru DAXNER, Tisovec
  • Diavadelnej skupine Disk, Trnava
  • Divadelnému súboru Jána Chalupku, Brezno
  • Divadlu APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu, Liptovský Mikuláš
  • Divadelnému súboru Herci z Hrnca, Hrnčiarovce nad Parnou
  • hosťovi prehliadky: Divadlu Alexandra Duchnoviča, Prešov

a ocenenia

Cenu Renáte a Štefanovi Jurčovcom za námet a výskum k inscenácii Kiplling vs. Thákur
Cenu Gabrielovi Obernauerovi za herecký výkon v inscenácii Spálená večera

Cenu Divadlu Apostrop ZUŠ J. L. Bellu L. Mikuláš za herecké výkony v inscenácii MADE IN POLAND s prihliadnutím na mimoriadnu kreáciu Jozefa Košíka v postave Bohuša

Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a videných inscenácií odporúča programovej rade Scénickej žatvy na zaradenie do programu Scénickej žatvy 2017:

z
3. miesta
BÁNOVSKÉ POKÚTNE DIVADLO, BáPoDi s inscenáciou HRÁME NAŠIM JUBILANTOM

2. miesta
Divadelnej skupine DISK s inscenáciou CONTINUO HOMMAGE A MILAN BREŽÁK

1. miesto
porota sa rozhodla neudeliť

Predseda poroty: MgA. Ján Šimko
Členovia poroty: Mgr. Miroslav Dacho, ArtD.
Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský
Mgr. art. Silvia Vollmann,
Mgr. Pavla Musilová, ArtD.

V Liptovskom Mikuláši, 11. 6. 2017