FEDIM 2017 – výsledky a festivalové denníky

[wpdm_package id=’311′]

PROTOKOL o udelení cien a výsledkoch celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla mladých

Názov: FEDIM 2017
Termín: 2. – 4. júna 2017
Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Tisovec
Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum, Bratislava
Organizátor: Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote
Spoluorganizátor: Mesto Tisovec, Občianske združenie TisArt
Počet súťažiacich kolektívov: 10
Počet účinkujúcich: 105
Počet divákov: 721
Organizačných pracovníkov: 16
Počet dobrovoľníkov: 20
Odborná porota:
Predseda – Mgr. art. Michal Jasaň
Tajomníčka – Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD.
Členovia – PhDr. Elena Knopová, PhD., Mgr. art. Miroslav Zwiefelhofer, Mgr. art Martina Mašlárová, Mgr. art Alena Lelková

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE FEDIM 2016 TISOVEC

Vo festivalovom denníku v téme dňa som spomenul, že na ochotnícke divadlo sa vždy teším, lebo ma stále dokáže prekvapiť výberom témy, ale tiež žánru či použitými inscenačnými princípmi. Tohtoročný FEDIM ma v tomto smere nesklamal, skôr naopak. Mal som možnosť pozrieť si všetko –autorské inscenácie, ktoré vznikali od začiatku priamo na mieru súboru, dramatizácie postavené na literárnej predlohe, ale aj inscenáciu dramatickej predlohy či dokonca rozprávku.

Rovnako pestrý bol aj záber tém, po ktorých súbory siahli. Najviac to bolo vidno na autorských inscenáciách. Zatiaľ čo DS Ochechule z Nitry vo svojom predstavení Noc výkrikov o hororových dievčenských večeroch a DS Lano z Bratislavy so svojim návodom „Ako na to…“ spracovali tému veselú a z inscenácií sálala radosť a humor, Čiarový kód a ich svetlo.tma sa venovali téme strachu a problémoch dospievania. A medzi týmito dvoma pólmi sa nachádza Len tak… Pre radosť… od DS Bebčina z Novej Dubnice, ktorý sa síce pochválili so svojimi negatívnymi zážitkami z brigád, ale urobili to hravo a s ľahkosťou, vďaka čomu výsledok pôsobil na diváka pozitívne.

Inscenácie, ktoré vznikli na základe literárnych predlôh siahli dokonca po témach ešte náročnejších. DS Drim z Nitry vytvoril javiskové obrazy z diel Puškina, Bulgakova a Vyrypajeva o cenzúre a (ne)slobode v umení. Ešte ďalej zašli súbory Vaša banda zo Žiliny a Úsmev z Modrého Kameňa. Inscenácia Vlak do neba vznikla spojením troch poviedok a na obrazoch holokaustu a života Adolfa Hitlera hovorí o ťažkých životných skúškach. Neznámi zase na motívy Lietajúcej večere Viliama Klimáčka vytvorili komorný príbeh, ktorý pripomína divákom konflikt na Ukrajine a ťažký život jeho obetí. V kontraste stojí inscenácia Svetlo je ako voda súboru Šesť Pé z Partizánskeho. Tu tvorcovia siahli po Márquezovej poviedke a vytvorili príbeh o detskej hravosti a obrovskej sile fantázie.
Jediným dramatickým textom festivalu boli Bosorky, dcéry Salemu súboru Dramaterra z Trebišova. Šlo o dramaturgicky zaujímavý počin, nakoľko hra Laurie Brooksovej, ktorá spracováva historické udalosti v americkom Saleme, na Slovensku doteraz uvedená nebola.

Jedinečnou bola aj inscenácia DS effecteD zo Senca, nakoľko šlo o jedinú rozprávku v programe. Súboru sa klasickú slovenskú rozprávku podarilo spracovať s veľmi výrazným akcentom na podtext a jeho naviazanie na súčasnosť. Rozprávka im tak slúžila len ako rámec pre veľmi aktuálnu výpoveď.

Okrem tematickej rôznorodosti sme boli svedkami aj rôznorodosti v inscenačných postupoch. Niektoré súbory sa s divákom snažili komunikovať cez štylizované javiskové obrazy a pohyb, iný vsadili na civilnejšie herectvo. Vo výtvarnom riešení sa väčšina spoliehala na prázdnu scénu a minimum rekvizít a tento prázdny priestor napĺňali len svojou autentickou výpoveďou. Mohli sme ale aj vidieť rytmizovaný pohyb do hudby, videoprojekciu či dokonca použitie bábok a precíznu prácu s objektom ako nositeľom významu.

Problémy inscenácii vychádzali väčšinou z toho, že ich podkladom nebol dramatický text. Či už šlo o autorské diela alebo texty na motívy literárnych predlôh. Pri takomto type divadla je dôležité dávať si pozor na tempo a rytmus výsledného tvaru ako aj výber inscenačných princípov, nakoľko nemá oporu v podobe dramatického konfliktu a oblúku daného dramatikom. Na druhú stranu, text pripravený na mieru súboru ponúka lepšie možnosti pre autentické výpovede a uveriteľné herectvo.

Dúfam, že súbory si svoj tvorivý elán a chuť robiť divadlo a experimentovať s ním budú strážiť a že našli v troch dňoch tejto prehliadky aspoň toľko inšpirácie a kreatívnych nápadov, ako ja. Taktiež dúfam, že sme im ako odborná porota pomohli posunúť sa vo svojej tvorbe ďalej. Už teraz sa teším na to, s čím ma mladí divadelníci prekvapia na FEDIMe 2018.
MICHAL JASAŇ

Organizátori FEDIM 2017 na základe návrhu členov odbornej poroty udelili diplomy za účasť:

– DS OCHECHULE, Nitra s inscenáciou Noc výkrikov
– DS BEBČINA, Nová Dubnica s inscenáciou Len tak… pre radosť…
– DS DRIM, Nitra s inscenáciou Psie dni
– VAŠA BANDA, ŽILINA s inscenáciou Vlak do neba
– DDS ÚSMEV, Modrý kameň s inscenáciou Neznámi
– DIVADLO MADÝCH ŠESŤ PÉ, Partizánske s inscenáciou Svetlo je ako voda
– DS DRAMMATERA, Trebišov s inscenáciou Bosorky, dcéry Salemu
– DS EFFECTED, Senec s inscenáciou Zlatovláska
– ČIAROVÝ KÓD, Bratislava s inscenáciou svetlo.tma
– DS LANO, Bratislava s inscenáciou Ako na to…
– AKADÉMIA UMENÍ s inscenáciou Dorian Grey – Príbeh svedomia

Ocenenia:

3. miesto
ÚSMEV, Modrý Kameň za inscenáciu NEZNÁMI
Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a videných inscenácií odporúča programovej rade Scénickej žatvy na zaradenie do programu Scénickej žatvy 2017:

z 2. miesta
DS BEBČINA, Nová Dubnica za inscenáciu LEN TAK…PRE RADOSŤ…

z 2. miesta
DS LANO, Bratislava za inscenáciu AKO NA TO…

z 1. miesta
DIVADLU MLADÝCH ŠESŤ PÉ, Partizánske za inscenáciu SVETLO JE AKO VODA