Tak ako všetko má svoje počiatky a začiatky,má ich aj divadelný festival DIVADELNÉ DNI POD SLOVENSKOU BRÁNOU – memoriál bratov Držíkovcov. Celé sa to začalo v marci, roku pána 1992. Hlavným iniciátorom bol, dnes už nebohý Fero Držík st. Zacitujme si ale zo spomienok riaditeľky kultúrneho domu v Tlmačoch, Aleny Senešiovej. V marci 1992 mi