Tí, čo začali

Tak ako všetko má svoje počiatky a začiatky,má ich aj divadelný festival DIVADELNÉ DNI POD SLOVENSKOU BRÁNOU – memoriál bratov Držíkovcov. Celé sa to začalo v marci, roku pána 1992. Hlavným iniciátorom bol, dnes už nebohý Fero Držík st. Zacitujme si ale zo spomienok riaditeľky kultúrneho domu v Tlmačoch, Aleny Senešiovej. V marci 1992 mi Fero povedal: „Alena, keď si teraz tu na Lipníku, mohla by si robiť krajskú divadelnú prehliadku, NOC-ka hľadá spoluorganizátora.“ Fero bol členom poradného zboru pre ochotnícke divadlo pri NOC-ke v Bratislave. Po dlhom presviedčaní som súhlasila, s podmienkou, že sa zúčastním iných festivalov a na budúci rok to môžeme skúsiť. Jeho reakcia:“ Dobre aj na rok, no I. ročník musí byť už o mesiac.“ Ani som si nestihla uvedomiť a bola som v tom až po uši. Dnes s bolesťou spomínam na zrod nášho festivalu a mrzí ma, že som zostala sama. Tí, ktorí stáli pri zrode a podporovali ho poodchádzali – Fero Držík st.1995, Julo Držík 1996, Janka Keprtová 1997, Stano Chren 1998. Bytostne si želám, aby tu boli aspoň na chvíľu, aby videli tú atmosféru čo tu panuje, pocítili ten nádherný pocit, počuť slová vďaky a uznania. Zostáva mi len veriť, že sú tu, blízko nás, a že si všetko vychutnávajú niekde „v tom …“