II. ročník (28. – 30. mája 1993)

Účastníci festivalu

DS Javorinka pri MsKS Nové Mesto nad Váhom, DS pri Matici Slovenskej Starý Tekov, DS mladých pri MO MS Nové zámky, DS Gesto pri OÚ Dunajská Lužná, DS Topoľ DK Topoľčany

Hosť festivalu:
Slovenské pohronské javisko Levice

Odborná porota:

Dr. Marian Mikola – predseda ZDSu
Dr. Anton Kret – šéfredaktor časopisu Javisko
Vladimír Sadílek – režisér
Jana Keprtová – Národné osvetové centrum
Marian Peterich – režisér Slovenskej televízie
Dušan Krnáč – scénograf

Účastníci festivalu

DS Javorinka pri MsKS Nové Mesto nad Váhom
DS pri Matici Slovenskej Starý Tekov
DS mladých pri MO MS Nové zámky
DS Gesto pri OÚ Dunajská Lužná
DS Topoľ DK Topoľčany

Hosť festivalu:
Slovenské pohronské javisko Levice

Hodnotenia odbornej poroty a postrehy divákov

DS Javorinka pri MsKS Nové Mesto nad Váhom
F. G. Lorca: Dom Bernardy Alby
réžia: M. Kubicová
Vypočuli sme si na seminári …
– najsmutnejšia tragédia s bohatou inscenačnou tradíciou
– dobrá práca režisérky s hercami, ktorý si s textom poradili
– ozvláštňujúce prvky, sympatická zvuková výstavba
– zaujímavý motív sudičiek, ktorý by mohol byť viac rozvedený
– dobrá hlasová dispozícia hercov
– scéna, aj keď pôsobivá, bola narušená kovovým materiálom

DS pri Matici Slovenskej Starý Tekov
Oskar Wilde: Je dôležité mať Filipa
réžia: Marek Nichta
Vypočuli sme si na seminári …
Toto predstavenie hodnotila porota po stránke dramaturgickej ako oživenie výberu Wildovej hry: Ako je dôležité mať Filipa, no súčastne padlo mnoho