Propozície – tvorivá dielňa počas Divadelných dní pod Slovenskou bránou 2018

Propozície tvorivej dielne
XXVI. ročník Divadelné dni pod Slovenskou bránou –
– memoriál bratov Držíkovcov
T l m a č e

Divadelná dielňa

Vyhlasovateľ:  Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Miesto konania: MsKS Tlmače – Spoločenský dom Tlmače – Lipník
Termín: 10. – 14. 9. 2018– tvorivá dielňa
Termín uzávierky prihlášok: 11.8.2018

 [Sťahovanie sa nenašlo]

Lektor divadelnej dielne: Peter Cibula

 Herec, režisér, autor. Člen činohry Štátneho divadla Košice. Okrem divadla spolupracuje, ako režisér aj interpret so Slovenským rozhlasom Košice, Št. filharmóniou Košice, pôsobí ako pedagóg hereckej tvorby na Konzervatóriu, účinkuje tiež vo filme, televízii a dabingu.

Základná charakteristika:

Divadlo = reflexia

Úlohou divadla, okrem iného, je reflektovať na udalosti a našu dobu. Zanechať o nej akúsi stopu, výpoveď, pre ďalšie generácie.
Tvorivá dielňa bude zameraná na sebareflexiu, prácu s kolektívom a dramatickú tvorivosť, pomocou pohybových, verbálnych aj nonverbálnych prostriedkov.
Cieľom je nielen vedieť vyjadriť svoj názor, ale aj zaujať postoj, (občiansky aj divadelný) a udržať divadlo, ktoré spája, nielen pri živote, ale aj na úrovni.
Frekventanti budú mať zároveň možnosť zúčastniť sa na prípravách divadelnej prehliadky.
Účasť je podmienená zaslaním prihlášky  do 11. 8. 2017  na MsKS Tlmače a uhradením účastníckeho poplatku 50,-€ na účet MsKS Tlmače: IBAN: SK56 5600 0000 0071 6071 3001.
Dielňa je určená všetkým záujemcom o divadlo od 16 rokov.
!!! Dielňa bude otvorená, ak sa do nej prihlási MINIMÁLNE 10 účastníkov !!!
MAXIMÁLNY počet prihlásených 20 účastníkov

Organizátor účastníkom dielne garantuje:

– technické zabezpečenie (zvuková a osvetľovacia technika s odborným personálnym zabezpečením)
– hracie priestory: javisko (11 x 8 m), možnosť úpravy javiskového priestoru na priestor arénového typu, pre špecifické produkcie možnosť vystúpiť v exteriéroch MsKS, prípadne v iných, vopred dohodnutých priestoroch (divadelný klub, terasa, vestibul…), kapacita divákov 250 miest
– priestor pre diskusie
– široké personálne zabezpečenie v každej oblasti pre kvalitný priebeh podujatia
– ubytovanie v ubytovacom zariadení v budove Spoločenského domu počas trvania dielní (10. – 14. 9. 2018)
– zabezpečenie odborného lektora pre tvorivú dielňu
– stravovanie dvakrát denne – raňajky, obed – v reštaurácii v budove Spoločenského domu
– voľnočasové aktivity

Ak tu zostaneš aj na festivale:

– možnosť ubytovania účastníkov v priestoroch MsKS – bezplatne (tanečná miestnosť – vo vlastných spacích vakoch a karimatkách), zabezpečené je sociálne zariadenie a sprchy počas prehliadky (14. – 16. 9. 2018)
v prípade záujmu zabezpečenie ubytovania účastníkov na vlastné náklady (cca 7,-€/noc) v budove Spoločenského domu počas prehliadky
– možnosť stravovania (na vlastné náklady) v reštaurácii v budove Spoločenského domu (reštaurácia je počas konania podujatia pre verejnosť zatvorená), prípadne formou stánkového predaja rýchleho občerstvenia počas prehliadky
– voľný vstup na všetky programy prehliadky

V prípade, že do termínu podania prihlášok ste nedosiahli plnoletosť, je potrebný písomný súhlas Vášho zákonného zástupcu.

 [Sťahovanie sa nenašlo]

Prihlášku zašlite najneskôr do 11. augusta 2018

na adresu:

Mestské kultúrne stredisko,  Nám. Odborárov 5, 935 21 Tlmače
@: lucia.kudelova@mestotlmace.sk
Tel: 036/634 2054, 0918 499188, 0903 419684

V Tlmačoch, 15. mája 2018

Lucia Kúdelová, v.r.
riaditeľka MsKS Tlmače