Protokol o udelení cien – III. ročník Tlmačského činohrania

Festivalový spravodaj: [wpdm_package id=’274′]

Názov:        Tlmačské činohranie 2009
Termín:        12. – 14. júna 2009
Miesto konania: 
   Tlmače
Organizátor:        Mestské kultúrne stredisko
Spoluorganizátori:

Národné osvetové centrum Piešťany
Regionálne osvetové stredisko Levice
Rada pre neprofesionálne divadlo na Slovensku
Mesto Tlmače
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

Odborná porota:
Predseda: Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Členovia: Mgr. art. Miklos Forgács
Mgr.art. Pavel Graus
Mgr. Dária Fehérová
Mgr. Jozef Krasula

Tajomník: Mgr.art. Iveta Jurčová

Záverečné hodnotenie súťažnej divadelnej prehliadky neprofesionálneho divadla Tlmačské činohranie 2009

    Organizátori celoslovenskej súťažnej prehliadky neprofesionálneho divadla Tlmačské činohranie 2009 (12. – 14. 6. 2009) vytvorili ideálny priestor na prezentáciu inscenačnej tvorby v neprofesionálnom divadle celej divadelnej sezóny. Tretí ročník Tlmačského činohrania potvrdil, že ochotnícke divadlo má neustálu vitalitu aj v období svetovej finančnej krízy. Divadelní tvorcovia viacnásobne potvrdili svoju schopnosť originálne vypovedať o náročných témach: aktuálnych i univerzálnych. Prostredníctvom svojich inscenácií vykazovali zjavnú odvahu, invenciu, tvorivosť.
Na základe prezentovanej vzorky súťažných inscenácií možno konštatovať, že si inscenátori si už strategickejšie vyberali námety k inscenovaniu a zároveň rozmýšľali o vhodných inscenačných koncepciách. V tomto smere, žiaľ, dramaturgicky nie vždy úspešne zvolili inscenačný kľúč pri svojej tvorbe a nie vždy si vedeli výrazovo presne vyjasniť jednotiaci inscenačný zámer. Tvorivé kolektívy divadelných súborov sa usilovali o zvýšenú apeláciu inscenačných výpovedí. Neraz sa snažili výchovne, edukačne, zábavne, psychologicky i morálne vplývať na divákov. Tvorcovia si jasne uvedomovali odvekú účinnosť, poslanie divadla a jeho nevyhnutnej prepojenosti s publikom.
O čom teda vypovedali tvorcovia vo svojich inscenáciách? O archetypoch, osamelosti súčasného človeka, aktuálnych súradniciach životného sveta, súčasnom rozklade základných existenciálnych istôt, vojne a názorových sporoch. Netradične si pritom volili za inscenovanie klasické diela knižnej drámy s výraznými adaptačnými úpravami. Na tohoročnom Tlmačskom činohraní dominovali i svojrázne dramatizácie literárnych textov (poviedok i súčasných autorských textov). Prekvapila taktiež rehabilitácia inscenačných štýlov commedie dell´arte ako osviežujúci vklad do kolektívnej hereckej tvorby s improvizačnou a hravou spontaneitou.
Svojrázne originálnou zložkou v jednotlivých súťažných inscenáciách sa stala nesporne réžia. Inscenátori tvorivo pristupovali k uchopovaniu tém aj cez všetky zložky javiskovej syntézy. Pozoruhodne pritom narábali so znakom, výtvarnou štylizáciou, dômyselnou scénografiou i kostýmom. Zároveň sa tento ročník stal hojný aj na výrazné herecké výkony.
Tlmačská prehliadka dokázala, že neprofesionálne divadlo na Slovensku jestvuje na rôznorodej úrovni. Svojimi tvorivými presahmi, nápaditosťou, obdivuhodnou láskou inšpiratívne obohacuje celú divadelnú kultúru. Organizátori festivalu zabezpečili optimálne podmienky pre pozitívnu konfrontáciu divadelných súborov s prínosnou festivalovou atmosférou. Diskusie na hodnotiacich seminároch odrážali úprimný záujem kolektívnych tvorcov o kritickú reflexiu, dialóg i schopnosť divadelne rásť, progresívne sa rozvíjať i vzájomne inšpirovať. Bohatý program, promptnosť organizačného tímu prispel k hodnotnému kultúrnemu podujatiu na patričnej vysokej úrovni celoslovenských parametrov.
Miroslav Ballay

Organizátori prehliadky na základe návrhu členov odbornej poroty udelili diplomy za účasť

DS DAXNER Tisovec
Divadelný súbor LEVOČSKÁ DIVADELNÁ SPOLOČNOSŤ pri MsKS Levoča
Divadlo DISK Trnava
Divadelný súbor J. Chalupku Mesta Brezno
Divadelný súbor HOMO FUGE Púchov
DIVADLO COMMEDIA Poprad
Divadelný súbor HVIEZDOSLAV pri MsKS Spišská Nová Ves

a individuálne ceny

– Michalovi Stejskalovi za stvárnenie postavy MEFISTA v inscenácii FAUST Divadelného súboru DAXNER Tisovec

– za kolektívny herecký výkon v inscenácii Statky zmätky, alebo ako sa Gianni Schicchi dostal cez posteľ k majetku Divadla COMMEDIA Poprad,

– Danielovi Dubanovi za herecký výkon v inscenácii NÁDYCH Divadla DISK Trnava

– kolektívu tvorcov Divadelného súboru J. Chalupku Mesta Brezno za výpravu v inscenácii KŇAZ,

– za dramaturgický prínos v inscenácii Široká zem, blázniví ľudia Divadelnému súboru  HOMO FUGE Púchov,

– za žánrový prínos v inscenácii KOPERDANI  (Odvrhnuté deti) Divadelnému súboru HVIEZDOSLAV pri MsKS Spišská Nová Ves

Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a vzhliadnutých inscenácií odporúča programovej rade Scénickej žatvy 2009 tieto súbory a inscenácie:

1. miesto a odporúčania na Scénickú žatvu 2009 v Martine
Divadlu DISK Trnava s inscenáciou Nádych

2. miesto a odporúčania na Scénickú žatvu 2009 v Martine
Divadlu COMMEDIA Poprad s inscenáciou Statky zmätky, alebo ako sa Gianni Schicchi dostal cez posteľ k majetku

3. miesto a odporúčania na Scénickú žatvu 2009 v Martine
  Divadelnému súboru DAXNER Tisovec s inscenáciou Faust

3. miesto a odporúčania na Scénickú žatvu 2009 v Martine
Divadelnému súboru Levočská divadelná spoločnosť pri MsKS Levoča s inscenáciou Pastier