Protokol o udelení cien – Tlmačské činohranie 2013

[wpdm_package id=’282′]

Názov: Tlmačské činohranie 2013

Termín: 7. – 9. júna 2013

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Tlmače

Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum, Bratislava

Organizátor: Mestské kultúrne stredisko, Tlmače, Mesto Tlmače

Spoluorganizátor: Rada pre neprofesionálne divadlo na Slovensku

Počet súťažiacich kolektívov: 10

Počet účinkujúcich: 106

Počet divákov: 728

Organizačných pracovníkov: 12

Počet dobrovoľníkov: 10

Odborná porota:

predseda – Mga. Ján šimko
tajomníčka – Mgr.art. Iveta Ditte Jurčová
členovia – Mga. Ján Fakla, Mgr. Dušan Krnáč, Mgr. Mgr.art. zuzana Andrejcová Ferusová

Lektori dramaturgie a réžie: Mgr. Miroslav Dacho, art.D., Mgr.art. Iveta Ditte Jurčová

Organizátori tlmačského činohrania 2013 na základe návrhu členov odbornej poroty udelili diplomy za účasť:

– Divadlu Napočkanie, Tlmače
– Divadlu mladých Veľké kocky pri ZuŠ l. Árvaya, Žilina
– DS MaM pri ZuŠ M. Moyzesa, Prešov
– Amatérskemu divadlu iNpulse, Pezinok
– Detskému a mládežníckemu divadelnému súboru „Eva“, Čadca
– DS Šťastlivec pri ZuŠ Poprad
– DS LaNo pri ZuŠ J. Kresánka, Bratislava
– DS Slúchadlo pri ZuŠ J. Rosinského, Nitra
– Divadlu Alterna pri ZuŠ Rimavská Sobota

a ocenenia

– DS Slúchadlo pri ZuŠ J. rosinského, Nitra za pokus o aktuálnu spoločenskú výpoveď v inscenácii Ohľadom konzumu

– DS Sťastlivec, Poprad za kolektívnu hereckú tvorbu

– Rose Pokornej za interpretáciu textu Moniky kompaníkovej Piata loď

3. miesto

Divadlu mladých Veľké kocky pri ZuŠ l. árvaya, Žilina za inscenáciu S vylúčením verejnosti

2. miesto

DS MAM pri ZuŠ M. Moyzesa, Prešov za inscenáciu Wécelogy

Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a videných inscenácií odporúča programovej rade Scénickej žatvy na zaradenie do programu Scénickej žatvy 2013:

z 1. miesta

DS Lano pri ZuŠ J. Kresánka, Bratislava s inscenáciou Bar u Etka/-y

V Tlmačoch 9.6.2013