Protokol o udelení cien – II. ročník Tlmačského činohrania 2008

Kompletné spravodaje z festivalu: [wpdm_package id=’271′]

Garant: Národné osvetové centrum Bratislava
Hlavný organizátor: Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Spoluorganizátori: Rada pre neprofesionálne divadlo na Slovensku a Mesto Tlmače

Odborná porota
Predseda: Mgr. art. Viktória Janoušková
Členovia: Bc. Miroslav Dacho, Mgr. art. Michal Ditte a Mgr. art. Ján Fakla

Organizátori prehliadky na základe návrhu členov poroty udelili:

Diplomy za účasť:

– Divadlo mladých PELIKÁN Bánovce nad Bebravou
– Divadlo Commedia, Poprad
– Divadlo Hľadanie, Tlmače
– DS SIEŤKA,TIK-TAK Tesárske Mlyňany
– Divadlo mladých NAPOČKANIE Tlmače
– Divadlo pri ZUŠ Prievidza
– Divadlo Mladých, Šuňava
– Divadelný súbor DAXNER Tisovec
– Amatérske činoherné divadlo pri LDO ZUŠ Liptovský Hrádok

Individuálne ocenenia:

– Terézii Uherekovej za stvárnenie postavy Mirandolíny v rovnomennej inscenácii súboru Amatérskeho činoherného divadla pri LDO ZUŠ, Liptovský Hrádok
– Za autentické stvárnenie dievčenských postáv v inscenácii Toto nie je Popoluška Divadla mladých NaPočkanie, Tlmače
– Michalovi Ilenčíkovi za stvárnenie postavy Martina Martina v inscenácii Čudné popoludnie Dr. Hvezdoňa Burkeho Divadla mladých, Šuňava
– Cena Jaroslavovi Lackovi za adaptáciu textovej predlohy B. S. Timravy Na jednom dvore

Odborná porota na základe výsledkov celoštátnej prehliadky činoherného divadla „Tlmačské činohranie“ 2008 navrhuje programovej rade Scénickej žatvy 2008 zaradiť do programu Scénickej žatvy tieto súbory a inscenácie:

Divadlo Hľadanie, Tlmače s inscenáciou hry Christa Bojčeva „Orchester Titanic“

DIVADLO COMMEDIA, Poprad s inscenáciou René Faletti, Alexander Gregar, Vlado Benko: „Kapustnica“