Protokol o udelení cien a výsledkoch celoštátnej postupovej prehliadky činoherného divadla TLMAČSKÉ ČINOHRANIE 2007

V dňoch 15.- 17. júna 2007 sa konal I. ročník Tlmačského činohrania – celoštátnej prehliadky neprofesionálneho činoherného divadla dospelých.

Kompletné spravodaje z festivalu si môžete pozrieť tu: [wpdm_package id=’239′]

Termín konania prehliadky: 15. – 17. júna 2007
Garant: Národné osvetové centrum Bratislava
Hlavný organizátor: Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Spoluorganizátori: Rada pre neprofesionálne divadlo na Slovensku,
Mesto Tlmače, Krajské osvetové stredisko Nitra
Odborná porota
Predseda: Prof. Vladimír Štefko
Členovia: Miklós Forgács, Bc. Miroslav Dacho, Mgr. art. Ján Šimko

Organizátori prehliadky na základe návrhu členov poroty udelili:
Diplomy za účasť:
Celkom malé divadlo, Levice
Divadlo Commedia, Poprad
Divadlo Hľadanie, Tlmače
DS HOMO FUGE, Púchov
DS Jána Chalupku mesta Brezno
Divadlo Mladých, Šuňava
DS Jána Palárika, Čadca
Divadlo VHV, Báčsky Petrovec – Vojvodina

Individuálne ocenenia:
– Miroslavovi Malinovi za herecký výkon v postave Šloma Herzla v inscenácii „Môj boj“
– Dušanovi Kubáňovi za herecký výkon v postave Helmutha Schmida v inscenácii „Kováči“
– Michalovi Novákovi za herecký výkon v postave Acu Kováčova v inscenácii „Kováči“
– Petrovi Meszárošovi za herecký výkon v postave Jeana v inscenácii „Slečna Júlia“

Kolektívne ocenenia:
– za kolektívny herecký výkon DS Jána Chalupku mesta Brezno v inscenácii „PANI RICHTÁRKA“

Hlavnú cenu festivalu:

– DS Jána Chalupku mesta Brezno s inscenáciou hry Ferka Urbánka „PANI RICHTÁRKA“

Odborná porota na základe výsledkov celoštátnej prehliadky činoherného divadla „Tlmačské
činohranie“ 2007 navrhuje programovej rade Scénickej žatvy 2007
zaradiť do programu Scénickej žatvy:
– DS Jána Chalupku mesta Brezno s inscenáciou hry Ferka Urbánka „PANI RICHTÁRKA“