Tlmačské činohranie 2011 – tlačová správa

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla dospelých Tlmačské činohranie sa uskutoční 17. – 19. júna 2011. Vyhlasovateľom a odborným garantom prehliadky je Národné osvetové centrum, Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR. Hlavným organizátorom prehliadky je Mestské kultúrne stredisko v Tlmačoch.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla dospelých Tlmačské činohranie sa uskutoční 17. – 19. júna 2011. Vyhlasovateľom a odborným garantom prehliadky je Národné osvetové centrum, Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR. Hlavným organizátorom prehliadky je Mestské kultúrne stredisko v Tlmačoch.

Výber súťažných inscenácií prebiehal trojfázovo. Súbory sa zúčastnili regionálnych a krajských postupových prehliadok, odkiaľ organizátori navrhli na odporúčania poroty 14 ocenených inscenácií Programovej rade Tlmačského činohrania na ich zaradenie do programu prehliadky. Programová rada, zložená z odborníkov v oblasti divadla – MgA. Ján Fakla, Mgr. Alžbeta Verešpejová, Mgr. Miroslav Dacho, Mgr.art. Daniel Majling, Mgr.art. Miklós Forgács, Doc. Miroslav Ballay, PhD.,  Alena Senešiová, Ladislav Péchy, Mgr. art. Iveta Ditte Jurčová.

Programová rada zaradila do súťažnej časti prehliadky 12 inscenácií:

Divadelný súbor Disk, Trnava, B. Uhlár a kol.: POLYLÓG, Záhorácke divadlo, Senica, S. Kovaľov: Zmrňený čért, Divadelný súbor Homo Fuge, Púchov, M. Ghelderode: Derniéra alebo traja herci a hra, Divadlo „A“ a Divadlo Shanti, Prievidza, Arto Paasilina: Chlpatý sluha pána farára, Divadielko Galéria, Nové Mesto nad Váhom, N. V. Gogoľ: Ženba, DS Jána Palárika, Čadca, G. Schwajda: Svätá rodinka, Divadlo bez groša, Veľký Krtíš, I. Bukovčan: Jeden k desiatim, Studio Poetica, Tisovec, J. Lacko: Triptych o túžbe, DS Commedia, Poprad, Sneh sa smial, až plakal, Divadlo „G“ Trebišov, K. Jančošek: Povýšenie, Studio Poetika pri DS Daxner Tisovec, Sten Kaalo: MUŽ JE MUŽ, Divadelný súbor Daxner, Tisovec, Ladislav Grosman, J. Lacko: OBCHOD NA KORZE.

Súťažné inscenácie prehliadky bude sledovať, hodnotiť a analyzovať na rozborových seminároch porota v zložení : Mgr.art. Vladislava Fekete, ArtD. dramaturgička, riaditeľka Divadelného ústavu, Mgr. Miroslav Dacho, teatrológ a prodekan pre študijnú činnosť na VŠMU,  Mgr.art. Daniel Majling, dramaturg Divadla Andreja Bagara, Doc. Miroslav Ballay, PhD., estetik, pedagóg  FF UKF v Nitre.

Medzi sprievodnými podujatiami prehliadky je zaradený koncert hudobnej skupiny eXIT TOILET, inscenácia pre detského diváka O dvoch neposlušných princeznách, divadelného súboru Svetielko pri materskom centre Klokanček Nitra. Pre účastníkov festivalu je pripravený program v Divadelnom klube.

 

Kontakt:

Iveta Ditte Jurčová
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12, 812 34  Bratislava
e-mail: jurcova@poton.sk
tel.č.: 0915 727 743

 

Alena  Konczová Senešiová
Mestské kultúrne stredisko
Nám. odborárov 5, 935 21 Tlmače
e-mail: mskstlmace@imilsoft.sk
tel.č.: 0918 499 188