II. ročník Tlmačského činohrania – úvodné informácie

II. ročník
13. – 15. jún 2008

Celoštátna prehliadka neprofesionálneho činoherného divadla v roku 2008 opäť v Tlmačoch

Festival je koncipovaný ako celoštátna prehliadka neprofesionálneho činoherného divadla dospelých s postupom na Scénickú žatvu v Martine.

Programová rada Tlmačského činohrania 2008

Mgr. Art. Ján Fakla
Mgr. Alžbeta Verešpejová
Mgr. Art. Martin Geišberg
Mgr. Art. Michal Ditte
Bc. Miroslav Dacho
Mgr. Art. Martin Timko
Ladislav Pechi
Mgr. Art. Iveta Jurčová
Mgr. Alena Štefková
Alena Senešiová

Odborná porota:

Mgr. Art. Michal Ditte, dramaturg
Bc. Miroslav Dacho, študent VŠMU
Miklós Forgács, režisér, žurnalista
Mgr. Art. Ján Fakla, riaditeľ festivalu Kremnické gagy
Mgr. Viki Janoušková, dramaturgička

Lektori vzdelávacieho programu EDU ART:

Mgr. Art. Ján Šimko
Mgr. Art. Zuzana Ferencová
Anna Grusková