Protokol o udelení cien – Divadelné dni pod Slovenskou bránou 2011

Protokol
o udelení cien a výsledkoch malej scénickej žatvy
na 20. ročníku Divadelných dní pod Slovenskou bránou,
konaného v dňoch 29. apríla – 1. mája 2011 v Tlmačoch

Účastníci: DIVADLO MLADÝCH KREMEŇ NA CESTE Levice, DIVADLO MLADÝCH ZASESMELENDVE Nitra, DIVADLO PARADOX Nové Zámky,  ŠTUDENTSKÉ DIVADLO VYDI PRI UKF Nitra, DIVADLO MLADÝCH JEDNOSMERKA Levice, DIVADLO MLADÝCH KAMEŇ NA CESTE Levice,  DIVADLO MLADÝCH MODRÉ DIVADLO Vráble, DIVADLO LENTAKTAK Starý Tekov, DIVADLO MLADÝCH Nové Zámky

Organizátori prehliadky udelili účastnícke diplomy :

DIVADLO MLADÝCH KREMEŇ NA CESTE Levice
DIVADLO MLADÝCH ZASESMELENDVE Nitra
DIVADLO PARADOX Nové Zámky
ŠTUDENTSKÉ DIVADLO VYDI PRI UKF Nitra
DIVADLO MLADÝCH JEDNOSMERKA Levice
DIVADLO MLADÝCH KAMEŇ NA CESTE Levice
DIVADLO MLADÝCH MODRÉ DIVADLO Vráble
DIVADLO LENTAKTAK Starý Tekov
DIVADLO MLADÝCH Nové Zámky

Na základe návrhu  členov odbornej poroty udelili individuálne ceny :

– Henriete Virágovej v inscenácii  WC UFO za herecký výkon postavy princeznej Mo
– Kataríne Szalontaiovej v
inscenácii Milionár za herecký výkon v postave Maslárovej
Martinovi Michnovi v inscenácii  Samko za herecký výkon vpostave Samka
– Renate Jurčovej za implementáciu súčasnej slovenskej drámy do amatérskeho divadla

Odborná porota na základe výsledkov hodnotenia prezentácie súborov a vzhliadnutých inscenácií udeľuje

Kategória divadla dospelých:

3. miesto – DIVADLU PARADOX NOVÉ ZÁMKYs inscenáciou hry  Záhadný prípad pána Olivera

2. a 1. miesto neudelila

Kategória divadla mladých:

2.miesto – DIVADLO MLADÝCH  ZASESMELENDVE  NITRA s inscenáciou hry  Lara

3. miesto – DIVADLO MLADÝCH JEDNOSMERKA LEVICE s inscenáciou hry  WC UFO

3. miesto – DIVADLO MLADÝCH MODRÉ DIVADLO VRÁBLE s inscenáciou hry Samko

spojené s odporúčaním Programovej rade NOC na zaradenie do programu celoštátnej postupovej prehliadky divadla mladých EXIT 2011 v Levoči

Odborná porota :

Predseda odbornej poroty: Mgr. art. Miklós Forgács

Členovia odbornej poroty: Mgr. Miroslav Dacho, Mgr. art. Pavel Graus