III. ročník (27. – 29 máj 1994)

Účastníci festivalu
DOS J. G. Tajovského – Bánov
DOS rybník nad Hronom
DOS Ivana Stodolu – Piešťany
DOS Inovec pri MO MS – Čierne Kľačany
DOS Mladých pri MsKS a MO MS – Nové Zámky
DOS Javorinka – Nové Mesto nad Váhom
Hosť festivalu
Slovenské pohronské javisko Levice

Odborná porota
Eduard Stanovský – režisér
Dr. Anton Kret – šéfredaktor časopisu Javisko
Jana Keprtová – Národné osvetové centrum
Michal Babjak – režisér
František Držík st. – režisér SPJ Levice

Účastníci festivalu
DOS J. G. Tajovského – Bánov
DOS rybník nad Hronom
DOS Ivana Stodolu – Piešťany
DOS Inovec pri MO MS – Čierne Kľačany
DOS Mladých pri MsKS a MO MS – Nové Zámky
DOS Javorinka – Nové Mesto nad Váhom
Hosť festivalu
Slovenské pohronské javisko Levice

Hodnotenia odbornej poroty

DOS Ivana Stodolu, Piešťany
Marc Camoletti – Tri letušky v Paríži
Réžia: L. Farkaš
Slovo poroty – Marián Mikola

Tri letušky v Paríži sú remeselne perfektne napísanou komédiou. Áno, poslaním divadla je aj zabávať, spríjemniť voľný čas a vylúdiť úsmev na jeho tvári. Camolettiho text má rozhodne takéto vlastnosti. Zdanlivo je to inscenačno bezproblémová predloha. Ale len zdanlivo. Príbeh o troch letuškách treba však naplniť nevtieravým, prirodzeným a komediálnym herectvom, presvedčivým fyzickým i slovným konaním. Konštatujeme, že sa herci zo súboru I. Stodolu nestratili v komplikovanom fabulačnom pradive textu. Naopak, boli jeho dynamickou zložkou. Inscenácia má parametre sústredenej a cieľavedomej tvorby, takže zámer realizátorov – pobaviť obecenstvo – sa v plnej miere napĺňa.

DOS Inovec pri MO MS – Čierne Kľačany
Maurice Henneguin – Klamala – nesklamala
réžia: Ing. Švecová, V. Martinec
Slovo poroty – Beňo Michalský

Je takmer neuveriteľné, ale potešiteľné a myslím si, že aj správne, že v priebehu jedného súťažného dňa sme uvideli tri komédie, ktoré bez zveličovania, nadsádzky dajú zatriediť do troch vyhradených žánrových skupín. Pokus o komédiu „Del arte“ v súbore z Bánova, veselohru s jasnými znakmi „vodvilu“ a do tretice dokonca čistú a dosť tvrdú frašku. A vo všetkých troch predstaveniach s viacerými veľmi dobrými hereckými výkonmi. Tak to klobúk dolu, kolegovia ochotníci !

DOS Mladých pri MsKS a MO MS – Nové Zámky
P. Dosál: Keby všetky ženy sveta
réžia: Š. Kollárik
Slovo poroty – Fero Držík st.

Veľmi zaujímavý pokus inscenátorov o prínos v oblasti muzikálneho žánru Dostálovej predlohy. V mnohom zostalo na pol ceste k plnému výrazu. Aj keď súbor je plný veľmi sympatických mladých ľudí, z ktorých vychádzalo veľké chcenie zabávať sa a baviť, neujastnenosti dramaturgicko-režijnej koncepcie. Dosť značne skomplikovali výpoveď, ktorá smerovala k pomerne dobrému výsledku. Značným nedostatkom bol hlavne použitý playback a nedostatočné docenenie tzv. Brechtovského prístupu, čo sa týka postavy prológa, či akéhosi principála- informátora. Napriek tomu to nebol možno márny pokus.

Záverečné vyhodnotenie a výsledky

Hlavná cena
DS Ivana Stodolu – Piešťany za inscenáciu hry M. Camolettiho „Tri letušky v Paríži“

Cena NOC
DS Inovec – Čierne Kľačany za inscenáciu hry M. Henneguína „Klamala – nesklamala“

Cena primátora mesta
DS Javorinka Nomé Mesto nad Váhom za inscenáciu hry S. P. Lúčana a M. Kubovicovej „Antigona a Kreón alebo Nekompromisné rozhodnutia“

Individuálne ceny
– Marošovi Krajčícovi za hudbu k inscenácií „Verná nevera“
– Milošovi Bagolovi za vytvorenie postavy Jána Krstiteľa v inscenácií “ Päť chlebov a dve ryby“
– Alžbete Belányiovej za interpretačný výkon v inscenácií „Keby všetky ženy sveta“
– Veronike Hornej za vytvorenie postavy Kvety