Videodokrútky – Divadelné dni pod Slovenskou bránou 2011

Moderátori: Roman Mihalka, Adrián Ohrádka
Kamera, strih: Juraj Hruška

Renata Jurčová – Divadlo mladých Kremeň na ceste Leviceň

Katarína Petrusová – Divadlo mladých Zasesmelendve Nitra

Peter Červený – Divadlo Paradox Nové Zámky

Martin Hanus – Divadlo 10 v kruhu Bánov

Renata Jurčová – Divadlo mladých Kameň na ceste Levice

Ľubomír Šiška, Miroslav Balay – Študentské divadlo VYDI pri UKF Nitra

Tomáš Stopa – Divadlo Jednosmerka Levice

Jozef Palacka – Divadlo mladých Nové Zámky

Štefan Foltán – Divadlo mladých Modré divadlo Vráble

Marek Nichta – Divadlo Lentaktak Starý Tekov