Autor Juraj Hruška

Protokol o udelení cien – Tlmačské činohranie 2011

[wpdm_package id=’278′] Názov:  Tlmačské činohranie 2011 Termín: 17. – 19. júna 2011 Miesto konania:  Tlmače Vyhlasovateľ a odborný garant:   Národné osvetové centrum, Bratislava Organizátor:   Mestské kultúrne stredisko, Tlmače Spoluorganizátori: Mesto Tlmače Krajské osvetové stredisko, Nitra Rada pre neprofesionálne divadlo na Slovensku Počet súťažiacich kolektívov:  11 Počet účinkujúcich:  138 Počet divákov: 2076 Organizačných pracovníkov:

Tlmačské činohranie 2011 – tlačová správa

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla dospelých Tlmačské činohranie sa uskutoční 17. – 19. júna 2011. Vyhlasovateľom a odborným garantom prehliadky je Národné osvetové centrum, Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR. Hlavným organizátorom prehliadky je Mestské kultúrne stredisko v Tlmačoch. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla dospelých Tlmačské činohranie sa uskutoční 17. – 19. júna 2011.

Videodokrútky – Divadelné dni pod Slovenskou bránou 2011

Moderátori: Roman Mihalka, Adrián Ohrádka Kamera, strih: Juraj Hruška Renata Jurčová – Divadlo mladých Kremeň na ceste Leviceň Katarína Petrusová – Divadlo mladých Zasesmelendve Nitra Peter Červený – Divadlo Paradox Nové Zámky Martin Hanus – Divadlo 10 v kruhu Bánov Renata Jurčová – Divadlo mladých Kameň na ceste Levice Ľubomír Šiška, Miroslav Balay – Študentské

Protokol o udelení cien – Divadelné dni pod Slovenskou bránou 2011

Protokol o udelení cien a výsledkoch malej scénickej žatvy na 20. ročníku Divadelných dní pod Slovenskou bránou, konaného v dňoch 29. apríla – 1. mája 2011 v Tlmačoch Účastníci: DIVADLO MLADÝCH KREMEŇ NA CESTE Levice, DIVADLO MLADÝCH ZASESMELENDVE Nitra, DIVADLO PARADOX Nové Zámky,  ŠTUDENTSKÉ DIVADLO VYDI PRI UKF Nitra, DIVADLO MLADÝCH JEDNOSMERKA Levice, DIVADLO MLADÝCH

Protokol o udelení cien – Tlmačské činohranie 2010

Festivalový spravodaj: [wpdm_package id=’276′] Názov: Tlmačské činohranie 2010 Termín:  11. – 13. júna 2010 Miesto konania: Tlmače Organizátor:  Mestské kultúrne stredisko Spoluorganizátori: Národné osvetové centrum Piešťany, Rada pre neprofesionálne divadlo na Slovensku, Mesto Tlmače Odborná porota: Predsedníčka: MgA. Viktória Janoušková Členovia: Mgr. art. Miklos Forgács, Mgr. art. Pavel Graus , Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. Tajomníčka:

Protokol o udelení cien na XIX. ročníku Divadelných dní pod Slovenskou bránou (2010)

Účastníci festivalu: DIVADELNÁ SKUPINA GAV Levice, DIVADLO DRUHÁČKY PRI SÚKROMNOM KONZERVATÓRIU Topoľčany, DIVADLO KREMEŇ NA CESTE PRI ZUŠ Levice, DIVADLO HĽADANIE Tlmače , CELKOM MALÉ DIVADLO, O.Z. Žemberovce, DIVADLO ASI Šaľa, , MODRÉ DIVADLO Vráble, DIVADLO MLADÝCH NAPOČKANIE Tlmače, DIVADLO U ZUZY MÚZY Nitra, DIVADLO DOMINUS Močenok, DIVADELNÝ SÚBOR ZASESMELENDVE Nitra, DIVADLO JEDNOSMERKA Levice, DIVADLO

Protokol o udelení cien – III. ročník Tlmačského činohrania

Festivalový spravodaj: [wpdm_package id=’274′] Názov:        Tlmačské činohranie 2009 Termín:        12. – 14. júna 2009 Miesto konania:    Tlmače Organizátor:        Mestské kultúrne stredisko Spoluorganizátori: Národné osvetové centrum Piešťany Regionálne osvetové stredisko Levice Rada pre neprofesionálne divadlo na Slovensku Mesto Tlmače s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR Odborná porota: Predseda: Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

XVIII. ročník (1. – 3. máj 2009)

Účastníci festivalu: Divadelná skupina GAV Levice, Divadlo Strom na ceste Levice, Divadlo Zasesmelendve pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre, OZ Divadlo Paradox Nové Zámky, Divadlo Jednosmerka Levice, Divadlo Paradox Nové Zámky, Divadlo Napočkanie Tlmače, Celkom malé divadlo Žemberovce, Divadlo Šok Šala H o s ť   p r e h l i a d k y Divadlo Tramtarie Olomouc Členovia odbornej poroty: Eduard Stanovský,